Aleksandar Nejgebauer Haiku Club

Novi Sad, Serbia & Montenegro

 

 

Drustvo Prijateljstva Jugoslavia - Japan
Univerzitetska sekcija - Novi Sad

 


        A window to the Serbian Haiku


e-poetry : we share emotion